canIuse_asyncfunction

Sekwencyjne pobranie danych z API

Wsparcie dla async function

Współbieżne pobranie danych z API
Async/await - podstawy języka JavaScript