canIuse_asyncfunction

Sekwencyjne pobranie danych z API

Wsparcie dla async function

async_await_wspolbierznosc
async_await