Auditor – Gulp – czyli sposób na automatyzację powtarzających się zadań

Auditor - Gulp czyli narzędzie automatyzujące powtarzające się zadania związane z tworzeniem oprogramowania.

Gulp jest narzędziem automatyzującym często powtarzające się zadania, związane z procesem tworzenia oprogramowania. Co mam dokładnie na myśli? Przykładem może być:

 • kompilacja plików LESS/SASS do CSS,
 • konkatenacja i minifikacja plików JavaScript,
 • budowanie archiwum z artefaktami gotowymi do wdrożenia na „produkcji”,
 • uruchamianie testów wraz z generowaniem raportu (np. z pokrycia kodu testami jednostkowymi).

Przykłady zastosowań można praktycznie mnożyć w nieskończoność. W projekcie Auditor, Gulp odpowiedzialny jest za trzy główne zadania po stronie aplikacji frontendowej:

 1. weryfikację kodu JavaScript za pomocą ESLint,
 2. generowanie pliku index.html wraz z dołączeniem wszystkich niezbędnych plików CSS oraz JS,
 3. uruchomienie prostego serwera HTTP w celu serwowania plików statycznych.

Aby rozpocząć pracę z przedstawionym narzędziem, polecam oficjalną dokumentację, a konkretniej artykuł: Getting Started.

Task – lint

Poprawność składni weryfikuje mi narzędzie ESLint. Wszystkie pliki JS znajdujące się w folderze src muszą spełniać reguły zdefiniowane w pliku .eslintrc.yml.

const eslint = require('gulp-eslint');

gulp.task('lint', function () {
  return gulp.src(['./src/**/*.js', './src/*.js'])
    .pipe(eslint())
    .pipe(eslint.format())
    .pipe(eslint.failAfterError());
});

Task – dist

Task dist jest na razie najbardziej złożonym zadaniem realizowanym przez Gulp w projekcie Auditor. Odpowiedzialny jest za:

 • dist:clean – wyczyszczenie folderu dist/ w którym zapisywane są skonkatenowane biblioteki zewnętrzne (JS),
 • dist:vendor:lodash – stworzenie pliku wynikowego dla biblioteki lodash za pomocą Browserify,
 • dist:vendor – konkatenacja bibliotek zewnętrznych do jednego pliku dist/vendor.js,
 • dist:app – skopiowanie szablonu pliku index.html do folderu głównego,
 • dist:injectwstrzyknięcie plików JS do pliku index.html.

gulp.task('dist:clean', () => {
  return gulp.src('./dist/*')
    .pipe(clean());
});

gulp.task('dist:vendor:lodash', ['dist:clean'], () => {
  return gulp.src('./node_modules/lodash/index.js')
    .pipe(browserify())
    .pipe(rename('lodash.js'))
    .pipe(gulp.dest('./node_modules/lodash/'));
});

gulp.task('dist:vendor', ['dist:clean', 'dist:vendor:lodash'], () => {
  return gulp.src([
      './node_modules/angular/angular.js',
      './node_modules/angular-resource/angular-resource.js',
      './node_modules/angular-animate/angular-animate.js',
      './node_modules/angular-sanitize/angular-sanitize.js',
      './node_modules/angular-loading-bar/build/loading-bar.js',
      './node_modules/angular-ui-router/release/angular-ui-router.js',
      './node_modules/ng-toast/dist/ngToast.js',
      './node_modules/lodash/lodash.js'
    ]).pipe(concat('vendor.js', {newLine: ';'}))
    .pipe(gulp.dest('./dist/'));
});

gulp.task('dist:app', ['dist:clean'], () => {
  return gulp.src('./src/index.html')
    .pipe(gulp.dest('./'));
});

gulp.task('dist:inject', ['dist:clean', 'dist:app', 'dist:vendor'], () => {
  var vendorStream = gulp.src(['./dist/vendor.js'], {read: false});
  var appStream = gulp.src(['./src/*.js'], {read: false});

  return gulp.src('./index.html')
    .pipe(inject(series(vendorStream, appStream), {relative: true}))
    .pipe(gulp.dest('./'));
});

gulp.task('dist', [
  'lint', 'dist:clean', 'dist:app', 'dist:vendor', 'dist:inject'
]);

Task – server

Serwer HTTP odpowiedzialny za udostępnienie plików statycznych aplikacji frontendowej uruchamiony jest za pomocą pluginu gulp-serve. Jego podstawowa konfiguracja wygląda w następujący sposób:

const serve = require('gulp-serve');

gulp.task('serve', serve('./'));

Po uruchomieniu zadania $: gulp serve, aplikacja frontendowa zostanie udostępniona pod adresem http://127.0.0.1:3000.

Podsumowanie

Narzędzie Gulp dostarcza przyjemne API do definicji zadań, a koncepcja pipe oraz możliwość podzielenia pliku konfiguracyjnego Gulpfile na poszczególne moduły ułatwia organizację kodu. W projekcie Auditor wykorzystuję jedynie podstawowy potencjał rozwiązania, jednak wraz z rozbudową systemu ilość różnorodnych, powtarzających się zadań może zdecydowanie się powiększyć. Dzięki Gulp zaoszczędzę sporo czasu, ponieważ do większości zadań znajdę dedykowane pluginy.

Po oswojeniu się z podstawami obsługi narzędzia, polecam repozytorium zawierające kilkanaście gotowych rozwiązań: Gulp Recipes.