CQRS – Query

CQRS czyli sposób na prostą architekturę. W tym artykule skupię się na opisaniu implementacji części Read Modelu w architekturze CQRS.

Read Model w projekcie Auditor wykorzystuje bibliotekę Doctrine DBAL. Umożliwia ona połączenie z bazą danych (w przypadku tego projektu – MySQL) oraz wykonywanie zapytań SQL.

Pomijam tutaj warstwę Repository, Entity – ona ma swoje zastosowanie dla Write Model. W Read Model używam czystych zapytań SQL po wykonaniu których otrzymujemy dane w postaci tablicy asocjacyjnej. W pełnym rozwiązaniu dostępnym w repozytorium projektu, dane te przetwarzane są na obiekty DTO. Teraz postaram się jedynie przybliżyć podstawową koncepcję.

CQRS Query

Query służy tylko i wyłącznie do odczytu danych. Nie ma tutaj miejsca na zmianę stanu systemu.

Dlaczego akurat „czyste” zapytania SQL? Ponieważ pomijając abstrakcję narzucaną przez ORM / Query Builder. Mam pełną kontrolę nad zapytaniem które faktycznie się wykonuje na bazie danych. Mogę je dowolnie optymalizować, co nie zawsze jest możliwe gdy używam abstrakcji.

<?php

use Doctrine\DBAL\Connection as Dbal;

class ListsProjectQuery
{
  private $limit;

  public function __construct($limit)
  {
    $this->limit = $limit;
  }

  public function execute(Dbal $dbal) : array
  {
    return $dbal->fetchAll('SELECT * FROM project LIMIT :limit', [
      ':limit' => $this->limit
    ]);
  }
}

Konstruktor przyjmuje jedynie niezbędne do wykonania zapytania parametry. Samo wykonanie zapytania i zwrócenie wyników realizowane jest przez metodę execute(). Aby ją wywołać musimy przekazać połączenie z bazą danych – o tym jednak przy omawianiu QueryDispatcher.

Spotkałem się również z podejściem aby dla zapytań które wykonujemy jako Query tworzyć widoki na bazie danych. Taki zabieg upraszcza czytelność Query w momencie kiedy napisaliśmy skomplikowane zapytanie z wieloma połączeniami, grupowaniem itd. Dodatkowo jest jednym z rozwiązań eliminujących potwórzenia. Czasem Query różnią się od siebie jedynie jednym warunkiem np. gdy posiadamy Query pobierające zamówienia o różnym statusie (GetNewOrdersQuery(), GetCanceledOrdersQuery()).

Dokładamy wtedy jednak dodatkowy element w aplikacji wymagający utrzymywania – skrypty budujące widoki bazodanowe. Moim zdaniem jest to jednak minimalny narzut, tym bardziej, że możemy zminimalizować ilość powtarzającego się kodu SQL. Opcja bez widoków prowadzi często do anomalii: „… dodaj jedno dodatkowe pole do wyświetlenia” – i musimy poprawiać X plików :-).

QueryDispatcher

Rolą QueryDispatcher jest przetworzenie Query, którego efektem jest wykonanie zapytania na bazie danych, a następnie zwrócenie danych do miejsca wywołania.

Po co QueryDispatcher, jeżeli można ręcznie wykonywać niezbędne kroki z poziomu kontrolera? Między innymi po to aby, zapewnić jeden, ustandaryzowany punkt obsługujący wykonywanie zapytań na bazie danych. Dodatkowo to świetne miejsce na logowanie wykonywanych zapytań, ich częstotliwości, różnorodności przekazywanych parametrów czy po prostu czasu wykonywania.

<?php

use Doctrine\DBAL\Connection as Dbal;

class QueryDispatcher
{
  private $dbal;

  public function __construct(Dbal $dbal)
  {
    $this->dbal = $dbal;
  }

  public function execute($query)
  {
    return $query->execute($this->dbal);
  }
}

W klasie QueryDispatcher nie dzieje się nic magicznego. Wstrzyknięty zostaje kontekst połączenia z bazą danych, a metoda execute() wywołuje metodę execute() na dostarczonym obiekcie Query, podając jednocześnie wymagany argument.

Wdrażamy rozwiązanie

Pierwszym krokiem jest dodanie nowej definicji do DIC. W projekcie korzystam z frameworka Symfony 3, kofigurację wstrzykiwania zależności definiuję w pliku services.yml:

services:
 app.query_dispatcher:
  class: AppBundle\QueryDispatcher
  arguments: ["@doctrine.dbal.default_connection"]

Pozostaje jedynie wywołanie Query z akcji kontrolera:

<?php

class ProjectsController extends AppController
{
  /**
   * @Route("/projects", name="projects_list")
   * @Method("GET")
   * @param Request $request
   * @return JsonResponse
   */
  public function listAction(Request $request) : JsonResponse
  {
    $projects = $this->get('app.query_dispatcher')->execute(new ListsProjectQuery(
      (int)$request->query->get('limit', 10)
    ));

    return $this->json($projects, Response::HTTP_OK);
  }
}

Pełne rozwiązanie można podejrzeć w projekcie Auditor. Jego kod źródłowy dostępny jest w serwisie GitHub: github.com/devenvpl/auditor

Na co dzień programujący CTO w Emphie Solutions. Projektuje, tworzy oraz wdraża rozwiązania oparte o ekosystem JavaScript. Rozwija swoje umiejętności z zakresu Cloud / DevOps / SRE. Fascynat programowania, architektury, chmury i dobrych praktyk w szerokim ujęciu. Na temat technologii publikuje materiały w ramach projektu DevEnv, którego jest założycielem.
PODZIEL SIĘ