Fundacja NeuroN

W Polsce w ramach innowacji społecznych Fundacja NeuroN buduje pierwszą na świecie platforma dla dzieci i młodzieży. Za jej pomocą, której podczas realizacji małych projektów społecznych, będzie można zdobywać stypendia.
Projekt ma na celu przeciwdziałanie depresji wśród najmłodszych przez aktywizację, a także wyrównywanie szans i rozwijanie kompetencji miękkich.

Szkoły niestety nie dają możliwości praktycznego realizowania projektów, które mogą być bardzo różne:

  • zebranie środków i posadzenie 30 drzew w wymierającym parku,
  • zbiórka ubrań dla bezdomnych,
  • stworzenie podcastu z osobami sławnymi, który zachęci do bycia eco,
  • zorganizowanie warsztatów w szkole poruszających temat osób niewidomych i tego, jak można im pomóc etc.

Projekt powstaje w oparciu o rozwiązania AWS z wykorzystaniem języków programowania Java, .Net i React.

Obecnie Fundacja NeuroN poszukuje 2 programistów programujących w języku Java.

Wsparcie materialne projektu zapewnia m.in, AWS, Atlassian i Figma. Wśród realizatorów projektu jest też wielu specjalistów różnego zakresu, a wszyscy działają zdalnie z wykorzystaniem Slacka.

Za pomocą platformy dzieci i młodzież będą mogli:

  • zdobywać stypendia i rozwijać kompetencje miękkie na podstawie grywalizacji,
  • korzystać z darmowych narzędzi i komunikatora,
  • pozyskiwać partnerów i współorganizatorów,
  • otrzymywać darmowe wsparcie mentorów i szkolenia,
  • gromadzić środki w ramach fundraisingu,
  • wchodzić w partnerstwa z firmami, za pomocą tego rozwiązania firmy będą mogły wspierać młodzież i promować własne marki przez wskazywanie na bycie odpowiedzialnym społecznie – takim firmom znacznie obniży to koszty organizacji kampanii społeczno-promocyjnych.

Warto zaznaczyć, że projekt jest oparty o badania potrzeb, a także raporty przedsiębiorczości wśród młodzieży i zachowań młodzieży na rynku pracy.

Social media: facebook.com/sopacorn
Blog projektowy: confluence.smartoakprojects.com
Kontakt: [email protected]

Na co dzień programujący CTO w Emphie Solutions. Projektuje, tworzy oraz wdraża rozwiązania oparte o ekosystem JavaScript. Rozwija swoje umiejętności z zakresu Cloud / DevOps / SRE. Fascynat programowania, architektury, chmury i dobrych praktyk w szerokim ujęciu. Na temat technologii publikuje materiały w ramach projektu DevEnv, którego jest założycielem.
PODZIEL SIĘ