JSON Schema – czyli sposób na opisanie struktury JSON

Przykład zastosowania JSON Schema przy użyciu biblioteki dla języka PHP.

Niedawno, w jednym z realizowanych projektów zaistniała potrzeba sprawdzania czy dostarczony przez klienta końcowego dokument JSON jest prawidłowy pod względem struktury.

Nie potrzebowaliśmy walidacji na poziomie poprawności wartości (np. czy identyfikator kategorii faktycznie występuje w naszym systemie). Ważny był dla nas fakt, aby schemat dostarczonych danych w formacie JSON był taki jakiego sobie życzymy. Musiał zawierać odpowiednie właściwości, a dane musiały być odpowiedniego typu (np. string, number, object). Odrzucaliśmy w ten sposób błędne dokumenty jeszcze przed rozpoczęciem ich właściwego przetwarzania.

Ręczna implementacja każdego z oczekiwanych schematów JSON wymagała by od nas sporego nakładu pracy. Na szczęście istnieje coś takiego jak JSON Schema.

Czym jest JSON Schema

JSON Schema pozwala na opisanie struktury dokumentu JSON, w sposób przejrzysty i czytelny dla człowieka. Następnie na tej podstawie można zwerferyfikować czy dostarczony dokument JSON spełnia założone kryteria.

Świetnie nadaje się do wykorzystania przy testach automatycznych (np. API) oraz walidacji danych wysyłanych do aplikacji przez użytkownika.

Więcej informacji oraz wyczerpującą dokumentację możesz znaleźć na stronie: json-schema.org.

Przykład JSON Schema

Dla następującego dokumentu JSON:

{
 "metadata": {
  "timestamp": 123123,
   "source": "github",
   "authinfo": {
    "agent": "agentName",
    "auth": "uniqueAndSecretApiKey"
   }
 },
 "data": []
}

Implementacja schematu wygląda w sposób przedstawiony poniżej:

{
 "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
 "title": "Packet",
 "description": "Incoming packet of messages",
 "type": "object",
 "properties": {
  "metadata": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "timestamp": {
     "type": "number"
    },
    "source": {
     "type": "string"
    },
    "authinfo": {
     "type": "object",
     "properties": {
      "agent": {"type": "string"},
      "auth": {"type": "string"}
     },
     "required": [
      "agent",
      "auth"
     ]
    }
   },
   "required": [
    "timestamp",
    "source",
    "authinfo"
   ]
  },
  "data": {
   "type": "array"
  }
 },
 "required": [
  "metadata",
  "data"
 ]
}

Opisane zostały wymagane pola oraz ich prawidłowe typy danych. Na oficjalnej stronie JSON Schema można również podpatrzeć kilka innych przykładów.

Do stworzenia takiego opisu dokumentu, można wykorzystać narzędzie JSON Schema Generator. Na podstawie dostarczonego dokumentu JSON, generowany jest jego opis w formacie JSON Schema.

Przykład walidacji (PHP)

Do walidacji schematu wykorzystałem zewnętrzną bibliotekę: justinrainbow/json-schema.

Wystarczy zainstalować ją za pomocą Composer:

$: composer require justinrainbow/json-schema

Zastosowanie w praktyce:

<?php

$retriever = new JsonSchema\Uri\UriRetriever;
$validator = new JsonSchema\Validator;

$jsonToValid = 'toValidate.json';
$schemaFile = 'scheme.json';

$packetData = json_decode($packetJson);
$packetSchema = $retriever->retrieve($schemaFile);

$validator->check($packetData, $packetSchema);

if ($validator->isValid()) {
  echo 'Data is a valid JSON schema';
} else {
  var_dump($validator->getErrors());
}

Zmienna $jsonToValid zawiera ścieżkę do danych przechowywanych w formacie JSON. Natomiast $schemaFile ścieżkę do pliku z schematem JSON Schema.

Podsumowanie

Walidacja schematu dokumentu JSON nie musi być uciążliwa i „manualna”. Dzięki zastosowaniu JSON Schema i generatora JSON Schema Generator można ułatwić i zautomatyzować sobie pracę. W moim przypadku przyśpieszyło to znacząco wdrożenie funkcji walidacji schematu dostarczanych przez użytkownika danych w formacie JSON.

Na co dzień programujący CTO w Emphie Solutions. Projektuje, tworzy oraz wdraża rozwiązania oparte o ekosystem JavaScript. Rozwija swoje umiejętności z zakresu Cloud / DevOps / SRE. Fascynat programowania, architektury, chmury i dobrych praktyk w szerokim ujęciu. Na temat technologii publikuje materiały w ramach projektu DevEnv, którego jest założycielem.
PODZIEL SIĘ