PHP – Serializacja obiektów za pomocą JsonSerializable

Przykładowa implementacja interfejsu JsonSerializable umożliwiającego serializację obiektów do formatu JSON.

Miałem ostatnio potrzebę serializacji obiektów do formatu JSON. Nie potrzebowałem rozbudowanych bibliotek, a tym bardziej wprowadzania kolejnych zależności do projektu. Mam nieodparte wrażenie, że w każdym z projektów w których pracuje, jesteśmy krok od Dependency Hell.

Na szczęście do prostych zadań, świetnie spisuje się dostarczony w PHP (od wersji 5.4 wraz z modułem JSON) interfejs JsonSerializable. Wystarczy aby klasa implementująca interfejs posiadała metodę jsonSerialize() która zwraca dane mogące zostać zserializowane funkcją json_encode(). Czyli tak na prawdę każdy dowolny typ danych, za wyjątkiem typu resource.

Zdefiniuję na początek trzy różne klasy – Author, Comment, Article. Każda z nich posiada implementację interfejsu JsonSerializable. Dla uproszczenia przykładu w klasie Article, na sztywno ustawiam wymagane wartości.

<?php

class Author implements JsonSerializable
{
  private $name;
  private $surname;

  public function __construct($name, $surname)
  {
    $this->name = $name;
    $this->surname = $surname;
  }

  public function jsonSerialize()
  {
    return $this->name . ' ' . $this->surname;
  }
}

class Comment implements JsonSerializable
{
  private $author;
  private $content;

  public function __construct(Author $author, $content)
  {
    $this->author = $author;
    $this->content = $content;
  }

  public function jsonSerialize()
  {
    return [
      'author' => $this->author,
      'content' => $this->content
    ];
  }

}

class Article implements JsonSerializable
{
  private $id;
  private $added;
  private $title;
  private $author;
  private $publicated;
  private $comments;

  public function __construct()
  {
    $this->id = 1;
    $this->added = new DateTime('-1 day');
    $this->title = 'JsonSerializable';
    $this->author = new Author('Adrian', 'Pietka');
    $this->publicated = true;
    $this->comments = [
      new Comment(new Author('John', 'Smith'), 'Nice document!')
    ];
  }

  public function jsonSerialize()
  {
    return [
      'id' => $this->id,
      'added' => $this->added,
      'title' => $this->title,
      'author' => $this->author,
      'publicated' => $this->publicated,
      'comments' => $this->comments
    ];
  }
}

Obiekt klasy Author przy serializacji do formatu JSON zwróci najprostszą informację – dana typu string. Natomiast instancja klasy Comment – tablicę asocjacyjną. Najbardziej złożona w tym przypadku jest klasa Article. Jej instancja po serializacji do formatu JSON wymaga również transformacji obiektów zależnych – Author oraz tablicy obiektów Comment.

Sprowadzenie obiektów do formatu JSON wymaga jedynie wywołania funkcji json_encode():

<?php

echo json_encode(new Article(), JSON_PRETTY_PRINT);

Rezultatem wywołania funkcji będzie następujący format danych:

{
  "id": 1,
  "added": {
    "date": "2016-11-29 23:03:11.000000",
    "timezone_type": 3,
    "timezone": "Europe\/Warsaw"
  },
  "title": "JsonSerializable",
  "author": "Adrian Pietka",
  "publicated": true,
  "comments": [
    {
      "author": "John Smith",
      "content": "Nice document!"
    }
  ]
}

Można również zmienić domyślny sposób serializacji danych dla klasy DateTime. Wystarczy stwórzyć własną (np. MyDateTime), rozszerzając klasę DateTime, a następnie implementując interfejs JsonSerializable. Potrzeba przykładu? Proszę:

<?php

class MyDateTime extends DateTime implements JsonSerializable
{
  public function jsonSerialize()
  {
    return $this->format('Y-m-d H:i:s');
  }
}

Jeżeli Twój system nie składa się z kilkudziesięciu klas które należy zserializować do formatu JSON, rozwiązanie zaprezentowane powyżej jest całkiem przyjemne. Implementacja jednej metody, możliwość definiowania formatu końcowego (struktury oraz nazewnictwa poszczególnych pól) jest szybka, a dodatkowo nie wymaga kolejnej zależności do biblioteki zewnętrznej. Jeśli natomiast nasz system bardzo szybko się rozrasta, posiadamy z dnia na dzień kolejne klasy wymagające transformacji – to prawdopodobnie jest to dobry moment na zastanowienie się nad automatyzacją serializacji.

Na co dzień programujący CTO w Emphie Solutions. Projektuje, tworzy oraz wdraża rozwiązania oparte o ekosystem JavaScript. Rozwija swoje umiejętności z zakresu Cloud / DevOps / SRE. Fascynat programowania, architektury, chmury i dobrych praktyk w szerokim ujęciu. Na temat technologii publikuje materiały w ramach projektu DevEnv, którego jest założycielem.
PODZIEL SIĘ