Programowanie w języku Rust – Książka

Programowanie w języku Rust to oficjalna książka na temat Rusta: języka programowania na licencji open source, który pozwala szybciej pisać niezawodne oprogramowanie. Rust daje możliwość kontrolowania szczegółów niskiego poziomu (jak wykorzystanie pamięci) w połączeniu z ergonomią wysokiego poziomu, eliminując kłopoty tradycyjnie związane z językami niskiego poziomu.

W książce Programowanie w języku Rust dwaj członkowie Rust Core Team pokazują, jak w pełni korzystać z właściwości Rusta – od instalacji po tworzenie własnych, niezawodnych i skalowalnych programów.

Zaczynamy od podstaw, takich jak tworzenie funkcji, wybieranie typów danych i wiązanie zmiennych. Następnie przechodzimy do bardziej zaawansowanych pojęć, takich jak:

  • posiadanie i pożyczanie, czasy życia i cechy,
  • bezpieczeństwo pamięci Rusta, które gwarantuje budowanie szybkich, bezpiecznych programów,
  • testowanie, obsługa błędów i efektywna refaktoryzacja,
  • typy generyczne, inteligentne wskaźniki, wielowątkowość, obiekty cech oraz zaawansowane dopasowywanie wzorców,
  • użycie Cargo – wbudowanego w Rust menedżera pakietów, służącego do budowania, testowania i dokumentowania swojego kodu i zarządzania zależnościami,
  • używanie zaawansowanego kompilatora Rusta wraz z technikami programowania opartymi na kompilatorze.

Książka zawiera sporo przykładów kodu, a także trzy rozdziały poświęcone budowaniu gotowych projektów przeznaczonych do sprawdzenia swojej wiedzy: – gra w zgadywanie, – implementacja narzędzia wiersza poleceń w języku Rust, – oraz wielowątkowy serwer.

Autorami książki jest:

  • Steve Klabnik – szef zespołu dokumentacji Rusta oraz jeden z najważniejszych deweloperów tego języka. Często zabiera głos i aktywnie uczestniczy w tworzeniu oprogramowania open source. Poprzednio pracował przy takich projektach jak Ruby i Ruby on Rails. Pracuje w firmie Mozilla.
  • Carol Nichols – członkini Rust Core Team, a także współzałożycielka pierwszej na świecie firmy konsultingu programistycznego skupionego na języku Rust – Integer 32, LLC. Organizuje konferencje Rust Belt Rust Conference.

Jako DevEnv objeliśmy patronatem wydaną książkę i w najbliższym czasie dla wszystkich zainteresowanych programowaniem w języku Rust będziemy posiadać kilka egzemplarzy opisanej książki do wygrania w ramach konkursu. Obserwuj naszego fanpage w serwisie Facebook aby być na bieżąco.

Pamiętaj, że na łamach naszego seriwsu Bartłomiej przygotował już kilka artykułów opisujących język Rust.