Warstwa logiki – UseCase

W jednym z pierwszych postów, w których opisywałem rejestrację użytkowników dałem krótką informację, że użyłem klasy RegistrationService do kontrolowania całego procesu, jednak wtedy nie zagłębiłem się w temat mocniej. Może to i dobrze, bo całe zagadnienie „dojrzało” w mojej głowie i teraz, kiedy dodałem już więcej serwisów postanowiłem zmienić jego nazwę na RegistrationUseCase i podobnie postąpiłem dla reszty serwisów, aby lepiej podkreślić to, że powyższe klasy opisują zasady działania w warstwie logiki. Teraz spokojnie mogę powiedzieć więcej na temat tego mechanizmu.

Poniżej prezentuję prosty UseCase pochodzący z aplikacji, którego celem jest utworzenie nowego bytu w bazie o nazwie „Box”. W kolejnych krokach będę starał się opowiedzieć o założeniach na podstawie tego przykładu.

<?php

namespace Krauza\UseCase;

use Krauza\Entity\User;
use Krauza\Factory\BoxFactory;
use Krauza\Policy\IdPolicy;
use Krauza\Repository\BoxRepository;

class NewBoxUseCase
{
  private $boxRepository;
  private $idPolicy;

  public function __construct(BoxRepository $boxRepository, IdPolicy $idPolicy)
  {
    $this->boxRepository = $boxRepository;
    $this->idPolicy = $idPolicy;
  }

  public function addNewBox(array $data, User $user)
  {
    $card = BoxFactory::createBox($data, $this->idPolicy);
    $this->boxRepository->add($card, $user);
  }
}

Most między warstwą infrastruktury, a domeną

W mojej aplikacji UseCase odpowiadają za logikę i przepływ informacji. Docelowo mają być inicjalizowane w kontrolerach, a jako parametry konstruktora powinny być przekazywane konkretne implementacje określonych interfejsów. W powyższym kodzie w linii 15 widać bardzo dobrze jakich typów oczekuje konstruktor.

Funkcja addNewBox jest wywoływana prosto z kontrolera i jako parametr przekazywana jest tablica $data, która zawiera dane wpisane w formularzu.

Głównym założeniem jest odseparowanie logiki od warstwy infrastruktury i myślę, ze tego typu serwisy bardzo dobrze się w to wpasowują, ponieważ implementacja serwisów odbywa się tylko na abstrakcyjnych bytach.

Tylko jedna odpowiedzialność

Serwis powinien zajmować się tylko jednym zadaniem, dlatego ten w przytoczonym przykładzie posiada nazwę, która tłumaczy jego zadanie – NewBoxUseCase, czyli tworzenie nowego elementu Box.

Równie dobrze można utworzyć ogólną klasę BoxUseCase, która oprócz dodawanie bytu Box pozwalałaby na edycję, usuwanie albo inne akcje. Ale wtedy poważnie naruszamy zasadę SRP. Dlatego dużo lepszym rozwiązaniem jest tworzenie osobnego serwisu dla każdej akcji.

Czy takie podejście zawsze jest dobre?

Nie. Jak ze wszystkim tak i teraz trzeba dobierać dobre rozwiązania do projektu. W większych projektach na pewno dużo lepsza będzie implementacja CQRS, o której rozpisuje się Adrian w swojej części bloga, lub podobnych bardziej zaawansowanych rozwiązań.

Jednak przy niewielkich projektach pozwala to na łatwą separację logikę od infrastruktury i zachowanie dobrych zasad programowania, które będą procentować w dalszym utrzymywaniu projektu. Po za tym takie podejście jest w miarę elastyczne i łatwe w rozbudowaniu lub przebudowaniu kiedy aplikacja będzie się rozszerzać.

Programista skupiony głównie wokół technologii webowych, ale nie przywiązujący się do konkretnych języków i narzędzi. Skoncentrowany na ciągłym rozwoju, zwolennik ruchu Software Crafmanship. Na codzień pracując w DAZN ma okazję rozwijać interesujący projekt do streamingu wydarzeń sportowych. Prywatnie fan sportu, a szczególnie piłki nożnej. Po godzinach próbuje również swoich sił w piwowarstwie domowym.
PODZIEL SIĘ