O DevEnv

Wspólną misją autorów DevEnv jest propagowanie dobrych praktyk oraz rozwiązań. Chcemy aby wiedza teoretyczna poparta była także zastosowaniem praktycznym. W tym celu powstały serie artykułów na temat wprowadzonych rozwiązań w naszych projektach: Krauza oraz Auditor.

Na co dzień jesteśmy aktywnymi zawodowo programistami z kilkuletnim doświadczeniem. Realizowaliśmy projekty w wielu, różnorodnych branżach m.in financial, e-commerce, smart city, a naszymi specjalizacjami są języki programowania PHP, JavaScript (front&back-end) oraz .NET.