async_await_wspolbierznosc

Sekwencyjne pobranie danych z API

Współbieżne pobranie danych z API

async_await_sekwencyjnosc
canIuse_asyncfunction