PHP – Biblioteka SPL – Klasa SplObjectStorage

Wprowadzenie w świat biblioteki standardowej PHP - SPL (Standard PHP Library). Omówienie klasy SplObjectStorage.

Klasa SplObjectStorage dostarcza dwa rozwiązania:

Zarządzanie obiektami, zapewniając ich unikalność w obrębie instancji.

<?php

$storage = new SplObjectStorage();

$object = new StdClass();
$object->name = 'Object';

$storage->attach($object);
$storage->attach($object);

Dodanie tej samej instancji obiektu nie powoduje jej duplikacji w storage. Jedna instancja obiektu = maksymalnie jedna instancja w storage. SplObjectStorage to kolejka czyli bufor typu FIFO (First In, First Out).

Mapowanie obiekt => dane.

Ciekawsze według mnie zastosowanie, umożliwiające identyfikację jakiś danych za pomocą obiektów. Instancja obiektu staje się kluczem dostępowym do danych.

<?php

$storage = new SplObjectStorage();

$object1 = new StdClass();
$object1->name = 'Object 1';

$object2 = new StdClass();
$object2->name = 'Object 2';

$storage->attach($object1, [1, 2, 3]);
$storage->attach($object2, 'Lorem ipsum.');

Istnieje również alternatywny sposób wiązania obiektu z danymi. Klasa implementuje interfejs ArrayAccess, a dzięki temu, do obiektu storage można odwoływać się tak samo jak do normalnej tablicy:

<?php

$storage[$object1] = [1, 2, 3];
$storage[$object2] = 'Lorem ipsum.';

var_dump($storage[$object1]);

Podstawowe operacje

SplObjectStorage udostępnia dość rozbudowane API (21 metod publicznych). Postaram się zaprezentować jedynie wybrane z nich. Poniżej znajduje się kontekst wszystkich opisanych przykładów.

<?php

$storage = new SplObjectStorage();

for ($i = 1; $i <= 3; $i++) {
    $object = new StdClass();
    $object->name = 'Object - '.$i;

    $storage->attach($object);
}

Dodaj obiekt do storage

<?php

$storage->attach(new StdClass());

Usuń obiekt z storage

<?php

$stdObject = new StdClass();
$storage->attach($stdObject);

$storage->detach($stdObject);

Zwróć ilość obiektów w storage

<?php

var_dump($storage->count()); // 3

Dodaj wszystkie obiekty z innej instancji SplObjectStorage

<?php

$storage2 = new SplObjectStorage();
$storage2->attach(new StdClass);
$storage2->attach(new StdClass);

$storage->addAll($storage2);

echo $storage->count(); // 5

Iterowanie po dodanych obiektach

<?php

foreach($storage as $item) {
    echo $item->name . PHP_EOL;
}

Sprawdź czy w storage istnieje konkretny obiekt

<?php

$newObject = new StdClass();

var_dump($storage->contains($newObject)); // false
$storage->attach($newObject);
var_dump($storage->contains($newObject)); // true

Serializacja

<?php

echo $storage->serialize();

// x:i:3;O:8:"stdClass":1:{s:4:"name";s:10:"Object - 1";},N;;O:8:"stdClass":1:{s:4:"name";s:10:"Object - 2";},N;;O:8:"stdClass":1:{s:4:"name";s:10:"Object - 3";},N;;m:a:0:{}

Deserializacja

<?php

$serialized = 'x:i:3;O:8:"stdClass":1:{s:4:"name";s:10:"Object - 1";},N;;O:8:"stdClass":1:{s:4:"name";s:10:"Object - 2";},N;;O:8:"stdClass":1:{s:4:"name";s:10:"Object - 3";},N;;m:a:0:{}';

$storage->unserialize($serialized);

var_dump($storage);

Wynikiem będzie storage z 3 obiektami posiadającymi następujące właściwości name: Object – 1; Object – 2; Object – 3.

Przykład użycia

Wiesz już co oferuje klasa SplObjectStorage, jednak rodzi się pytanie – gdzie można ją realnie zastosować? Ja użyłem jej przy okazji implementacji wzorca Observer. Wykorzystując przy tym dwie inne klasy wchodzące w skład biblioteki SPLSplObserver oraz SplSubject. Kod źródłowy tego przykładu dostępny jest na moim profilu GitHub.

Na co dzień programujący CTO w Emphie Solutions. Projektuje, tworzy oraz wdraża rozwiązania oparte o ekosystem JavaScript. Rozwija swoje umiejętności z zakresu Cloud / DevOps / SRE. Fascynat programowania, architektury, chmury i dobrych praktyk w szerokim ujęciu. Na temat technologii publikuje materiały w ramach projektu DevEnv, którego jest założycielem.
PODZIEL SIĘ