Auditor – Route i Controller w Symfony

Framework Symfony 3, powiązanie ścieżki (route) z kontrolerem (controller) umożliwia na dwa sposoby:

 • adnotacje na poziomie kontrolera – czyli silne powiązanie akcja kontrolera – ścieżka,
 • osobny plik konfiguracyjny YAML, XML lub PHP – rozluźnienie powiązania, osobny plik z definicją.

W projekcie Auditor (w sumie jak i również w większości innych projektów) zdecydowałem się na definicję ścieżki na poziomie adnotacji zawartych w kontrolerze. Całość sprowadza się do dodania komentarza z adnotacją @Route oraz opcjonalnie @Method.

<?php

namespace AppBundle\Controller;

use Sensio\Bundle\FrameworkExtraBundle\Configuration\Route;
use Sensio\Bundle\FrameworkExtraBundle\Configuration\Method;
use Symfony\Component\HttpFoundation\JsonResponse;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Request;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;

class ProjectsController extends AppController
{
  /**
   * @Route("/projects", name="projects_list")
   * @Method("GET")
   */
  public function listAction(Request $request) : JsonResponse
  {
    // ...
  }

  // ...
}

Kontroler jest „wejściem” do systemu – prostym, czytelnym i jednoznacznym. Jego rola powinna zakończyć się na przekazaniu wgłąb aplikacji danych wejściowych i zwróceniu rezultatu. Jest również mocno powiązany z adresem który musi zostać wywołany aby wykonać akcję kontrolera. To taka nieodłączna część. Dlatego też definicję ścieżek umieszczam w tym konkretnym miejscu. Nie w zewnętrznym pliku, tylko w adnotacji dla konkretnej akcji. Z drugiej strony widzę dwa potencjalne zagrożenia:

 • nazwy ścieżek (name) – zahardkodowane jako string. W widoku często wykorzystuje się nazwe ścieżki do generowania linku. Za każdym razem należy powielać wartość, co jest problematyczne w momencie zmiany nazwy ścieżki. Jednak istnieje na to proste rozwiązanie – używanie stałych dla nazwy ścieżki np. @Route("/projects", name=ProjectsController::ROUTE_LIST),
 • podmiana wykonywanej akcji dla konkretnej ścieżki – niestety czeka nas ręczna zmiana w kontrolerze.

Jeszcze jedna kwestia. Przeszukiwanie takiego zbioru może okazać się problematyczne. Zdecentralizowana definicja czyli rozproszony zapis ścieżek w kilku/kilkunastu plikach z kontrolerami nie ułatwia zadania. Na szczęście problem ten rozwiązuje wywołanie komendy debug:router w konsoli Symfony. Wyświetla ona listę wszystkich zdefiniowanych ścieżek w aplikacji:

$: php bin/console debug:router

Wynikiem jest tabela w następującym formacie:


----------------- ------- ------- ----- ----------
 Name       Method Scheme Host Path
----------------- ------- ------- ----- ----------
 homepage     ANY   ANY   ANY  /
 projects_list  GET   ANY   ANY  /projects
 projects_create POST  ANY   ANY  /projects
----------------- ------- ------- ----- ----------
Na co dzień programujący CTO w Emphie Solutions. Projektuje, tworzy oraz wdraża rozwiązania oparte o ekosystem JavaScript. Rozwija swoje umiejętności z zakresu Cloud / DevOps / SRE. Fascynat programowania, architektury, chmury i dobrych praktyk w szerokim ujęciu. Na temat technologii publikuje materiały w ramach projektu DevEnv, którego jest założycielem.
PODZIEL SIĘ