Auditor – Struktura ala Symfony Bundles

Podział projektu Auditor na Bundle znane z PHPowego frameworka Symfony.

W mojej przygodzie programistycznej wspierałem zespoły projektowe w tworzeniu aplikacji w oparciu o różne platformy, a co za tym idzie również różne języki programowania i frameworki. Dzięki temu poznałem kilka (jak nie kilkanaście) sposobów na „układanie” struktury plików. W projektach .NET bardzo podoba mi się podział solucji na projekty, a później dowolność w ich układaniu w podfoldery. W ekosystemie Symfony mamy tzw. podział na Bundle. Jest on co prawda dość restrykcyjnie opisany w dokumentacji – „moduły które można reużywać pomiędzy projektami”. Moje rozwiązanie jednak trochę przeczy tej głównej zasadzie, ale mam ku temu pewne argumenty. O tym jednak za moment, najpierw rzućcie okiem na to jak wygląda struktura projektu.

AppBundle

AppBundle to główny moduł – zawierający dostępne endpointy (kontrolery/akcje, wejście do systemu) oraz implementacje niezbędnych interfejsów.

 • Controller – definicja kontrolerów, akcji oraz adresów URL dostępnych dla aplikacji frontendowej,
 • EventListener – implementacja związana z przechwytywaniem zdarzeń, w przypadku aplikacji Auditor – funkcjonalności wykonywanych po akcjach zdefiniowanych w żądaniach – Commands,
 • Repository – implementacja repozytorium w oparciu o ORM Doctrine.

AppBudle posiada referencje do wszystkich pozostałych modułów – spina je do kupy 🙂

AuditorBundle

To możliwie najbardziej abstrakcyjny byt. Oczekuję interfejsów, a nie konkretnych implementacji. Umożliwia mi to, łatwą podmianę komponentów z których korzystam – np. w szybki sposób mogę odciąć się od korzystania z Doctrine ORM.

 • Command – żądania, akcje zmieniające stan systemu (struktura danych oraz obsługa żądania), jeżeli wymaga zewnętrznych serwisów to oczekuje interfejsu,
 • Entity – „pseudo” Domain Object, struktura danych, w faktycznym stanie są to obiekty zasilone danymi dostarczonymi za pomocą ORM Doctrine, przechowują dane, umożliwiają ustawianie oraz odczytywanie danych,
 • Event – definicja zdarzenia – co się stało (nazwa klasy) oraz jakie informacje należy przekazać (właściwości klasy),
 • Repository – interfejsy dostępu do repozytorium, odpowiednia implementacja znajduje się w AppBudle.

AuditorBundle posiada referencje do modułu CqrsBundle.

CqrsBundle

To najbardziej uniwersalny moduł. Nie jest w żaden sposób skojarzony z resztą bundle.

 • Commanding – definicja interfejsów oraz podstawowych klas wspierająca wykonywanie żądań w systemie,
 • Eventing – obsługa zdarzeń wywoływanych po żądaniach przesłanych do systemu, ich definicja wraz z właściwościami,
 • Exception – generyczne zdarzenia wyjątkowe, np. brak obsługi wywoływanego żądania (CommandHandler).

CqrsBundle nie posiada referencji do żadnych modułów. Jedynie do podstawowych bibliotek PHP 7.x.

Dlaczego?

Lubię eksperymentować i wymyślać coś innego, bardziej dopasowanego do kontekstu. Śmieszy, a zarazem przeraża mnie ścisłe podążanie za dokumentacją frameworka – przecież logikę biznesową wyciągamy dalej niż akcja w kontrolerze (Service, UseCase, CQRS, DDD). Łamiąc w ten sposób to co zaprezentowano w dokumentacji 😉

1) Mam jasny podział pomiędzy kontraktem (zdefiniowanym w AuditorBundle), a jego implementacją (czyli implementacją interfejsów w AppBundle). Jeżeli będę chciał oprzeć projekt o zupełnie inny write model – wystarczy, że podmienię definicję w konfiguracji DIC oraz dodam brakujące implementacje adapterów (dla Repository). Zostaje spełniona zasada SOLID – Open/Closed Principle.

2) Reużywalność – AuditorBundle, CqrsBundle mogę przekopiować do dowolnego innego projektu PHP,

3) Jedno miejsce do wprowadzania konkretnej zmiany (przykład z punktu 1),

4) Jasność: – odpowiedzialności

 • każdy bundle ma swoje konkretne zadanie, można jeszcze zmniejszać granulację jednak na ten moment jest ona wystarczająca,
 • integracji – spięcie do kupy w AppBundle,
 • wymaganych referencji – AppBundle do wszystkich, AuditorBundle do CqrsBundle, CqrsBundle jedynie do bibliotek standardowych języka PHP.