GraphQL – Wprowadzenie

Rozbudowany wstęp teoretyczny do standardu GraphQL znajduje się w osobnych postach na blogu: „Wstęp do GraphQL” i „GraphQL – definicja schematu” Zachęcam do zapoznania się z tymi materiałami jeśli chcesz najpierw zrozumieć zasady tego rozwiązania, poniżej jednak znajdziesz krótkie streszczenie i wstęp do tematu.

Szybki wstęp

GraphQL to język zapytań, który udostępnia wspólny interfejs pomiędzy klientem, a serwerem do pobierania i manipulowania danymi. Zaprojektowany został tak aby zapewnić intuicyjną i elastyczną składnię. Stworzony został przez inżynierów Facebooka w 2012 roku, jednak jego kod źródłowy został otwarty dopiero w 2015 roku.

GraphQL daje wszystkim (stronie klienckiej i serwerowej) łatwy sposób dostępu do danych z wykorzystaniem mniejszej ilości zasobów niż w tradycyjnym REST API, dlatego powstał głownie z myślą o aplikacjach mobilnych.

Najważniejszym konceptem GraphQL jest silne typowanie, dzięki któremu definiujemy kontrakt między klientem, a serwerem. Wewnętrznie aplikacja może korzystać z różnych typów, jednak do komunikacji z inną musi posługiwać się zdefiniowanymi wcześniej typami.

Najważniejszą cechą GraphQL jest elastyczność

Załóżmy, że mamy endpoint w naszym RESTowym API, przez który musimy pobrać informacje o wszystkich książkach wybranego autora. Zapytanie mogłoby wyglądać tak: GET /authors/1/books. Po czasie wymagania dotyczące wyświetlania tych danych się zmieniają i nie musimy wyświetlać wszystkiego, a jedynie imię i nazwisko autora oraz same tytuły jego książek. Aby skorzystać z tego samego endpointa trzeba stworzyć jakiś dodatkowy mechanizm wyboru pól które nas interesują, a wtedy zapytanie mogłoby wyglądać np. GET /authors/1/books?only=author.fullname,book.title.

W GraphQL z zasady w zapytaniu zaznaczamy tylko te pola, które nas interesują w danym momencie. a Przykładowe zapytanie może wyglądać mniej więcej tak:

Implementacja po stronie serwera

Jako, że cały projekt Krauza powstanie w oparciu o PHP przykładowa implementacja wykorzystuje bibliotekę graphql-php.

Type system

Najważniejszym elementem implementacji systemu opartego o GraphQL jest definicja tego co typy obiektów mogą zwrócić. Domyślnie zaimplementowane jest kilka podstawowych typów skalarnych: ID, String, Int, Float, Boolean.

Wszystkie inne typy (object, enum, interface, union) powinny być zaiplementowane w aplikacji.

ObjectType

Zacznijmy od najważniejszego elementu składanki, czyli ObjectType na przykładzie wewnętrznego typu Box. Na tę chwilę obiekt typu Box zawiera tylko id oraz nazwę. Trzeba utworzyć reprezentację tego typu.

Podstawowa definicja obiektu to lista pól zadeklarowana w fields. Każde pole musi posiadać swój typ, w tym wypadku zarówno pole id jak i name zwracają wartości typu String.

Schema, Query, Mutation

GraphQL pozwala na dwa rodzaje zapytań, które najprościej można określić jako odczyt (Query) i zapis (Mutation). Zarówno Query jak i Mutation to specjalne typy w których definujemy zachowania naszego „API”. Query i Mutation powinny zostać zdefiniowane w Schema jako typy na poziomie root. Warto jeszcze zauważyć, że Query w schemacie jest wymagane, a Mutation opcjonalne.

Zdefiniujmy na początek proste zapytanie odczytu, które powinno pobierać wcześniej uworzony typ Box.

Query definiujemy identycznie jak zwykłe ObjectType, jedynie musimy uwzględnić w nim name jako Query, a w tablicy fields dodajemy wszystkie możliwe zapytania. W zapytaniu dodawana jest funkcja resolve, która powinna zwrócić element zgodny z definicją typu.

Definiowanie typu Mutation jest bardzo podobne…

Po utworzeniu Query i Mutation można zadeklarować schemat.

TypeRegistry

W poprzednich listingach kodu można było zauważyć pojawiające się kilka razy TypeRegistry. Nie jest to żaden oficjalny element GraphQL. Każdy typ w Schema może być reprezentowany przez jedną instancję obiektu, inaczej zostanie rzucony wyjątek.

Jednym z rozwiązań może być utworzenie „rejestru” typów, który zadba aby każda defincja typu była utworzona tylko raz.

HTTP Endpoint

Poniżej przykładowy kod index.php, który może być endpointem aplikacji.

GraphiQL

Do łatwego testowania API opartego o GraphQL przygotowana została aplikacja GraphiQL. Na szczęście dostępna jest wtyczka (ChromeIQL) do przeglądarki Chrome, dzięki której można w bardzo szybki sposób przetestować naszą aplikację.

Podsumowanie

Dziejszym postem pobieżnie przeszliśmy przekrojowo po wszystkich najważniejszych elementach, które są niezbędne do uruchomienia podstawowej aplikacji z wykorzystaniem GraphQL. Mam nadzieję, że w miarę jasno udało mi się przekazać informacje. Szczerze mówiąc są to także moje pierwsze kroki z tym rozwiązaniem i myślę, że wkrótce pojawią się posty zawierające konkretniejsze implementacje.

W razie pytań lub sugestii zachęcam do pozostawienia komentarza! :smiley:

Programista skupiony głównie wokół technologii webowych, ale nie przywiązujący się do konkretnych języków i narzędzi. Skoncentrowany na ciągłym rozwoju, zwolennik ruchu Software Crafmanship. Na codzień pracując w Perform Group ma okazję rozwijać interesujący projekt DAZN.
PODZIEL SIĘ